Liggaam van Christus

5 posts

Jy het seker al gehoor dat mense sê: “Moenie aan ‘n ander doen wat jy nie aan jouself gedoen wil hê nie.”  Dit is gegrond op Matt 7:12 waar staan: “Alles wat julle wil hê dat die mense aan julle moet doen, moet julle ook aan hulle doen. Dit is […]

Lees Galasiërs 5:22-25 in elke vertaling wat jy het.  Hier is die Direkte Vertaling: 22 Maar die vrug van die Gees is: liefde, blydskap, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, 23 sagmoedigheid, selfbeheersing. Teen hierdie soort dinge is daar nie ‘n wet nie.a  24 *Almal wat aan Christus Jesus behoort, het […]

Lees Efesiërs 4:1-6 in al die vertalings waarop jy jou hande kan lê. Hier volg die 1983 Afrikaanse Vertaling: 1Ek druk julle dit op die hart, ek wat ‘n gevangene is omdat ek die Here dien: Laat julle lewenswandel in ooreenstemming wees met die roeping wat julle van God ontvang […]