Sigbare Vrugte

Lees Galasiërs 5:22-25 in elke vertaling wat jy het.  Hier is die Direkte Vertaling:

22 Maar die vrug van die Gees is: liefde, blydskap, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, 23 sagmoedigheid, selfbeheersing. Teen hierdie soort dinge is daar nie ‘n wet nie.a  24 *Almal wat aan Christus Jesus behoort, het ons sondige aard saam met sy hartstogte en begeertes gekruisig. 25 Aangesien ons deur die Gees leef, moet ons ook volgens die Gees optree.

Ons kan die Vrug van die Gees soos Paulus dit in Galasiërs beskryf in drie groepe van drie opdeel. Die eerste groepie van 3 vrugte – liefde, vreugde en vrede – kom van God af.  God is die bron daarvan.  Dit groei uit ons verhouding met God.  God in ons!

Waar die eerste 3 vrugte van die Gees gegaan het oor “God in ons” gaan die volgende 3 oor “God DEUR ons”.  Die liefde van die Here wat in ons woon, die vreugde en die vrede moet deur ons vloei en voordeel bring vir ander en sodoende die Blye Boodskap versprei. Geduld, vriendelikheid en goedhartigheid is ‘n uitdrukking daarvan.

Die laaste drie Vrugte van die Gees – getrouheid, nederigheid en selfbeheersing – gaan oor God in ons eienskappe, in wie ons is, in ons persoonlikheid.  Die manier hoe ons onsself handhaaf.  Dit gaan oor hoe die gelowige moet optree wanneer sy lewe deur die Gees beheers word.

Hoor hoe klink die teks in die Vertaling (parafrase) van Die Boodskap:

Aan die ander kant kan ’n mens duidelik sien watter mense se lewe deur die Heilige Gees beheer word.   22Net soos ’n boom wat ’n baie goeie vrug oplewer, wys hierdie mense se lewe dat hulle aan God behoort. Sulke mense gee baie om vir ander (liefde). Hulle lewe is vol vreugde (blydskap). Die vrede wat van God af kom, ken en ervaar hulle (vrede). Hulle verdra ander mense sonder om ooit lelik met hulle te wees (geduld). Hulle straal vriendelikheid en warmte uit; daarom wil ander graag in hulle teenwoordigheid wees (vriendelikheid) . Hulle doen goeie dinge vir ander mense (goedheid). Ander kan altyd op hulle reken omdat hulle self deur dik en dun op God vertrou (getrouheid). Hulle is vol deernis en ontferming (sagmoedigheid). Die Gees stel hulle in staat om hulleself goed te beheer sodat sonde nooit hoogty in hulle  lewe vier nie (selfbeheersing). 23Natuurlik is die wet nie gekant teen so ’n leefwyse nie. 24Elkeen wat in Jesus Christus glo, moet so leef. Want al ons sondige begeertes is saam met Hom aan die kruis vasgespyker.   25Die Gees het ons splinternuut gemaak. Daarom moet ons toelaat dat Hy elke dag ons lewe bestuur. Hy moet besluit wat ons dink en sê en doen. 

Eintlik verduidelik Die Boodskap presies wat elkeen van hierdie vrug van die Gees beteken. Dit is eintlik ’n groep werkwoorde wat my lewe daarop rig om iets te doen tot die voordeel van my naaste.  Elkeen van hierdie begrippe het te make met my verhouding met ander en sit duidelik uiteen hoe ’n gelowige se sigbare geloof teenoor ander in hierdie wêreld moet lyk.