Kerk

19 posts

Op 6 Maart 2022 is dit weer tyd vir ons jaarlikse JAO Geloofsofferfees en jy (en jou bure en jou hele familie!) is genooi. By die fees val die fokus op ons Sending-roeping, om die Evangelie aan die hele wêreld te verkondig. En veral op die Sendelinge wat deur ons gemeente […]

Jy het seker al gehoor dat mense sê: “Moenie aan ‘n ander doen wat jy nie aan jouself gedoen wil hê nie.”  Dit is gegrond op Matt 7:12 waar staan: “Alles wat julle wil hê dat die mense aan julle moet doen, moet julle ook aan hulle doen. Dit is […]

Lees Galasiërs 5:22-25 in elke vertaling wat jy het.  Hier is die Direkte Vertaling: 22 Maar die vrug van die Gees is: liefde, blydskap, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, 23 sagmoedigheid, selfbeheersing. Teen hierdie soort dinge is daar nie ‘n wet nie.a  24 *Almal wat aan Christus Jesus behoort, het […]