Afkondigings

________________________________________________________

Dinsdag – 1 Maart 2022

18:30 – Kerkraadsvergadering

________________________________________________________

Woensdag – 2 Maart 2022

18:30 – AsWoensdag / Eucharistiebyeenkoms in die kerk

________________________________________________________

Donderdag – 3 Maart 2022
10:00 – 12:00 –  Vroue Bybelstudie

________________________________________________________

Vrydag – 4 Maart 2022

Wêreldbiddag vir Vroue

________________________________________________________

Saterdag – 5 Maart 2022

Wêreldbiddag vir Mans

18:30 – Fliekaand by die kerk: “At the end of the spear”
            Springmielies, tee en koffie bedien

________________________________________________________

Sondag – 6 Maart 2022

09:30 – JAO Fees Erediens – Gelei deur Ds. Marieda Duff
DEUROFFER: Hugenote Kollege

JAO Fees : Steakroll ete na die diens – Almal welkom

DBS – 18:00 – By die pastorie

________________________________________________________

Woensdag – 9 Maart 2022

18:30 – Gebedsbyeenkoms
________________________________________________________

Sondag – 13 Maart 2022

Geen diens agv CAPE TOWN CYCLE TOUR
________________________________________________________