Afkondigings

BELANGRIKE DATUMS WAT JY SOLANK MOET OOPHOU:
29 Oktober     @ 09h30 – Lofofferfees, Nagmaal & Gemeente-Ete
12 November @ 09h30 – Gesinsdiens: L/S Simon van der Stel Koor
19 November @ 19h30 – AANDDIENS: Buitelug Kerssangdiens

Noodleniging

Deur hierdie bediening is ons gemeente op groot skaal direk by ons gemeenskap betrokke.  Hier is ‘n paar dringende benodighede waarmee jy kan help en sodoende by die bediening betrokke raak. Kontak asb. vir Tania Gray as jy met enige van die onderstaande kan help.

  • Ons benodig Afrikaanse leesboeke vir kleuters by Hangberg Pre-primer. Opvoedkundige speelgoed sal ook baie waardeer word.
  • Dan benodig ons tweede handse klere en huisraad wat ons verkoop. Met die opbrengs koop ons kos aan vir die 5 sopkombuise in Houtbaai wat deur die gemeente ondersteun word. Skenkings van rys is ook welkom

IY en Hangberg Kerspartytjies

Die jaarlikse Kerspartytjies wat ons organiseer in IY en Hangberg is altyd vir die kinders ‘n groot hoogtepunt en ‘n uitstekende geleentheid om die Goeie Nuus te kan verkondig!

Ons gaan hierdie jaar pakkies opmaak vir die IY en Hangberg uitreike gesamentlik. Daar gaan bykans 1000 pakkies gemaak moet word so ons gaan beslis hulp nodig hê, finansieel en ander bydrae en hande!

Die pakkies gaan vir die kinders wees wat die sopkombuise bywoon en deel is van die JAO, Jesus’ Kids uitreik in IY. Die kinders se ouderdomme strek van 1-17 jaar. Ons wil graag iets kleins, maar prakties en ‘n lekkerny vir elke kind kan gee.

Kontak vir Tania of vir Carel as jy kan help met enige bydrae/skenking/hulp.