Afkondigings

ONTHOU:

Kry jou kopie van die 2018 Kerkkalender in die voorportaal om op hoogte te bly van al die belangrike datums en gebeure.

Die volledige kalender is ook op ons website beskikbaar in Google Calendar-formaat – kliek hier om te gaan kyk!

 

BELANGRIKE DATUMS WAT JY SOLANK MOET OOPHOU:
 • 29 Maart @ 19:00 – Pasgamaal
 • 1 April@ 06:30 (voor die son op is!) – Paasontbyt
  • PAASFEES Erediens @ 07:00
 • 10 Mei @ 19:00 – Hemelvaartdiens
 • 11 Mei @ 19:00 – Fliekaand (met die oog op ons Pinksterreeks!)
 • 13-16 Mei – Pinksterreeks
________________________________________________________
BELANGRIKE DATUMS WAT JY SOLANK MOET OOPHOU:
 • 29 Maart @ 19:00 – Pasgamaal
 • 1 April@ 06:30 (voor die son op is!) – Paasontbyt
  • PAASFEES Erediens @ 07:00
 • 10 Mei @ 19:00 – Hemelvaartdiens
 • 11 Mei @ 19:00 – Fliekaand (met die oog op ons Pinksterreeks!)
 • 13-16 Mei – Pinksterreeks

________________________________________________________

Sondag 18 Maart 2018
SESDE LYDENSWEEK

09:30 – Erediens
KidzKerk

SINODALE DEUROFFER: Bediening aan Jode

Diensbeurt 1

________________________________________________________

DInsdag 20 Maart 2018


________________________________________________________

Sondag 25 Maart 2018
PALMSONDAG

09:30 – Erediens
KidzKerk

DEUROFFER: #Imagine

Diensbeurt 2

 

 

Noodleniging

Ons het jou hande nodig!
Ons benodig mense wat bv. kan help met die oplaai en aflaai en uitsorteer van die tweedehandse klere en die aankoop en verspreiding van die kosvoorraad vir die sopkombuise. Kontak asb. vir Tania as jy kan help.

Deur hierdie bediening is ons gemeente op groot skaal direk by ons gemeenskap betrokke.  Hier is ‘n paar dringende benodighede waarmee jy kan help en sodoende by die bediening betrokke raak. Kontak asb. vir Tania Gray as jy met enige van die onderstaande kan help.

 • Ons benodig Afrikaanse leesboeke vir kleuters by Hangberg Pre-primer. Opvoedkundige speelgoed sal ook baie waardeer word.
 • Dan benodig ons tweede handse klere en huisraad wat ons verkoop. Met die opbrengs koop ons kos aan vir die 5 sopkombuise in Houtbaai wat deur die gemeente ondersteun word. Skenkings van rys is ook welkom