Afkondigings

ONTHOU:

Kry jou kopie van die 2018 Kerkkalender in die voorportaal om op hoogte te bly van al die belangrike datums en gebeure.

Die volledige kalender is ook op ons website beskikbaar in Google Calendar-formaat – kliek hier om te gaan kyk!

 

________________________________________________________

Sondag 29 Julie 2018

09:30 – Erediens
Ons neem afskeid van Ds. Cornel en sy gesin
KidzKerk

DEUROFFER: Sunfield Huis

Diensbeurt 8

________________________________________________________

Maandag 30 Julie 2018
19:00 – Dagbestuur

________________________________________________________

Dinsdag 31 Julie 2018

________________________________________________________

Sondag 5 Augustus 2018

09:30 – Erediens
KidzKerk

DEUROFFER: Gemeentefonds

Diensbeurt 9

 

Noodleniging

Ons het jou hande nodig!
Ons benodig mense wat bv. kan help met die oplaai en aflaai en uitsorteer van die tweedehandse klere en die aankoop en verspreiding van die kosvoorraad vir die sopkombuise. Kontak asb. vir Tania as jy kan help.

 
KOSKAS:
Ons kry gereeld mense in nood wat kom aanklop en vra vir iets om te eet.  As jy kan help met ‘n paar items waarmee ons weer ons koskas se voorraad bietjie kan opbou sal ons dit baie waardeer!

Deur hierdie bediening is ons gemeente op groot skaal direk by ons gemeenskap betrokke.  Hier is ‘n paar dringende benodighede waarmee jy kan help en sodoende by die bediening betrokke raak. Kontak asb. vir Tania by 082 491 5626 as jy kan help.

Ons benodig veral tweede handse klere en huisraad wat ons verkoop. Met die opbrengs koop ons kos aan vir die 5 sopkombuise in Houtbaai wat deur die gemeente ondersteun word. Skenkings van rys is ook welkom.