Afkondigings

ONTHOU:

Kry jou kopie van die 2018 Kerkkalender in die voorportaal om op hoogte te bly van al die belangrike datums en gebeure.

Die volledige kalender is ook op ons website beskikbaar in Google Calendar-formaat – kliek hier om te gaan kyk!

 

________________________________________________________

Sondag  18 Februarie 2018
TWEEDE LYDENSWEEK
09:30 – Erediens

KidzKerk
10:30 – Children of the C

DEUROFFER: MES Kaapstad

Diensbeurt 10

________________________________________________________

Dinsdag  20 Februarie 2018

________________________________________________________

Sondag  25 Februarie 2018
DERDE LYDENSWEEK
09:30 – Erediens

KidzKerk
10:30 – Children of the C

DEUROFFER: Gemeentefonds

Diensbeurt 11

 

Noodleniging

Ons het jou hande nodig!
Ons benodig mense wat bv. kan help met die oplaai en aflaai en uitsorteer van die tweedehandse klere en die aankoop en verspreiding van die kosvoorraad vir die sopkombuise. Kontak asb. vir Tania as jy kan help.

Deur hierdie bediening is ons gemeente op groot skaal direk by ons gemeenskap betrokke.  Hier is ‘n paar dringende benodighede waarmee jy kan help en sodoende by die bediening betrokke raak. Kontak asb. vir Tania Gray as jy met enige van die onderstaande kan help.

  • Ons benodig Afrikaanse leesboeke vir kleuters by Hangberg Pre-primer. Opvoedkundige speelgoed sal ook baie waardeer word.
  • Dan benodig ons tweede handse klere en huisraad wat ons verkoop. Met die opbrengs koop ons kos aan vir die 5 sopkombuise in Houtbaai wat deur die gemeente ondersteun word. Skenkings van rys is ook welkom