Afkondigings

ONTHOU:

Kry jou kopie van die 2018 Kerkkalender in die voorportaal om op hoogte te bly van al die belangrike datums en gebeure.

Die volledige kalender is ook op ons website beskikbaar in Google Calendar-formaat – kliek hier om te gaan kyk!

 

BELANGRIKE DATUMS WAT JY SOLANK MOET OOPHOU:

10 Junie – JAO-FEES

 

Sondag 20 Mei 2018
PINKSTERFEES
09:30 – Erediens: NAGMAAL

GEEN KidzKerk/‘Children-of-the-C’

DEUROFFER: BADISA Wynberg

Diensbeurt 10

________________________________________________________

Dinsdag 22 Mei 2018


________________________________________________________

Sondag 27 Mei 2018

09:30 – Erediens
KidzKerk
10:30 – ‘Children-of-the-C’

DEUROFFER: Gemeentefonds

Diensbeurt 11

 

Noodleniging

Ons het jou hande nodig!
Ons benodig mense wat bv. kan help met die oplaai en aflaai en uitsorteer van die tweedehandse klere en die aankoop en verspreiding van die kosvoorraad vir die sopkombuise. Kontak asb. vir Tania as jy kan help.

 
KOSKAS:
Ons kry gereeld mense in nood wat kom aanklop en vra vir iets om te eet.  As jy kan help met ‘n paar items waarmee ons weer ons koskas se voorraad bietjie kan opbou sal ons dit baie waardeer!

Deur hierdie bediening is ons gemeente op groot skaal direk by ons gemeenskap betrokke.  Hier is ‘n paar dringende benodighede waarmee jy kan help en sodoende by die bediening betrokke raak. Kontak asb. vir Tania by 082 491 5626 as jy kan help.

Ons benodig veral tweede handse klere en huisraad wat ons verkoop. Met die opbrengs koop ons kos aan vir die 5 sopkombuise in Houtbaai wat deur die gemeente ondersteun word. Skenkings van rys is ook welkom.