Afkondigings – Mei 2024

__________________________________________________________________

Sondag, 5 Mei 2024
09:30 – Erediens – Predikant: Ds. Hendrik Saayman
          – Arbeidsondag
          – Kidzkerk tydens die erediens
          – Spesiale Deuroffer: Biblia Houtbaai
__________________________________________________________________

Donderdag, 9 Mei 2024

10:00 – Hemelvaartdiens

__________________________________________________________________

Sondag, 12 Mei 2024

09:30 – Erediens – Predikant: Ds. Dirkie van der Spuy
          – Deuroffer: Badisa Wynberg
          – Begin van Week van Gebed
          – Elke uur vanaf 18:00, Sondag, 12 Mei tot 18:00, Vrydag, 17 Mei 

___________________________________________________________________

Maandag – Woensdag, 13 – 15 Mei 2024

18:30 – Pinksterdienste, met sop en broodjies na die diens
___________________________________________________________________

Vrydag, 17 Mei 2024

18:30 –  Lofprysingsdiens, met sop en broodjies na die diens
____________________________________________________________________

Sondag, 19 Mei 2024

09:30 – Erediens – Predikant: Ds. Hendrik Saayman
          – Sinodale Deuroffer: Jeugwerk
          – Gesamentlike Diens
          – Pinksterfees / Nagmaal en Gemeente ete
______________________________________________________________________

Woensdag, 22 Mei 2024

18:30 – Eucharistie

_______________________________________________________________________

Donderdag, 23 Mei 2024

09:45 – 11:00 – Bybelstudie
_______________________________________________________________________

Sondag, 26 Mei 2024

09:30 – Erediens – Predikant: Ds. Hendrik Saayman
         

          – Deuroffer: Jan Kriel

______________________________________________________________________