Kontak

Adres: Oxford Straat 30, Houtbaai                              E-pos: hbgemeente@gmail.com

Kantoor: 082 868 0906  (Ma-Vry: 08h00 – 12h00)

Erediens: Sondae, 09h30