Lees weer ‘n slag noukeurig deur Eksodus 20:1-6.  Wat is die Tweede Gebod van die Tien Gebooie?  Hoe verskil dit van die Eerste Gebod? Die Eerste Gebod gaan oor om God alleen te aanbid, ons mag geen ander god aanbid nie.  Daarom geen ander godsdiens/geloof aanhang nie of beeldjies of […]

Eksodus 20:1-3  sê die Eerste gebod is dat ons vir God alleen moet aanbid – geen ander gode nie!  Die Here het die volk uit Egipte bevry.  Dit was die grootste gebeurtenis in die geskiedenis van Israel!  Dit word die motivering vir die Tien Gebooie, die volk moet in dankbaarheid […]

Kolossense 1:16-17 en Johannes 1:1-3 vertel vir ons dat Jesus van die begin af reeds daar was.  Alles is deur Hom en vir Hom geskep.  Hy is God self en was by die Skepping alreeds God.  Net soos wat God as die Vader en die Gees alreeds by die skepping […]