Oordenkings

28 posts

Lees Efesiërs 4:1-6 in al die vertalings waarop jy jou hande kan lê. Hier volg die 1983 Afrikaanse Vertaling: 1Ek druk julle dit op die hart, ek wat ‘n gevangene is omdat ek die Here dien: Laat julle lewenswandel in ooreenstemming wees met die roeping wat julle van God ontvang […]

Ons kan maklik daarin verval om ons geloofslewe net op een of twee vlakke van ons menswees te beleef en uit te leef.  Ongelukkig is so ’n geloof dood. (Jak 2:17) Gelowiges word opgeroep om die Here lief te hê met ons hele hart en ons hele siel en ons […]

Die Opstanding is nogals ‘n Big Deal.  Baie groter nog as wat ons dit gewoonlik maak.  Ja ons vier Paasfees en in die weke daarna gesels ons nog bietjie oor wat die opstanding beteken, maar dit is tog meer as dit…? Toe ek onlangs weer die gebeure rondom Jesus se […]