Admin

27 posts

In Lukas 9:10-20 lees ons van die gebeure rondom die vermeerdering van die vyf broodjies en twee vissies. Dit is opvallend hoe die dissipels se reaksie en optrede verskil van hoe die Here Jesus optree. Die dissipels reageer maar soos meeste van ons wanneer ons deur mense “gepla” word.  Hulle […]

Op 6 Maart 2022 is dit weer tyd vir ons jaarlikse JAO Geloofsofferfees en jy (en jou bure en jou hele familie!) is genooi. By die fees val die fokus op ons Sending-roeping, om die Evangelie aan die hele wêreld te verkondig. En veral op die Sendelinge wat deur ons gemeente […]

Jy het seker al gehoor dat mense sê: “Moenie aan ‘n ander doen wat jy nie aan jouself gedoen wil hê nie.”  Dit is gegrond op Matt 7:12 waar staan: “Alles wat julle wil hê dat die mense aan julle moet doen, moet julle ook aan hulle doen. Dit is […]