Aswoensdag 14 Februarie 2018

Lydenstyd strek vanaf Aswoensdag (sewende Woensdag voor Paassondag) tot en met Stille Saterdag (vanjaar op 31 Maart 2018), die dag voor Opstandingsondag. Indien die Sondae in hierdie tyd uitgesluit word, duur hierdie tydperk 40 dae, dieselfde aantal dae wat Jesus in die woestyn deurgebring het. Lydenstyd is noodsaaklike voorbereiding vir die viering van Paasfees.

Die Westerse kerk het in die tweede helfte van die vierde eeu in navolging van die Oosterse kerk begin om ter voorbereiding van Paasfees ‘n vastydperk van 40 dae in te stel. Dié vas het meestal beteken dat slegs een maaltyd sonder vleis per dag geëet is. Tradisioneel begin die vastydperk op Aswoensdag. Aanvanklik was die plaas van die as op die kop van ‘n sondaar ‘n soort tughandeling en boete-oplegging deur die kerk. Later het die as ‘n meer seremoniële funksie gekry waarin die as, gewoonlik van die vorige jaar se palmtakke, op die voorkop van die lidmate in die vorm van ‘n kruis gesmeer word.

Die vroegste aanduiding van die viering van Aswoensdag en die gepaardgaande seremonie vind ‘n mens in die begin van die elfde eeu.  Die naam kom van die Latyn, ‘dies cinerum‘, wat “dag van asse” beteken.

Op Aswoensdag is die gebruik dat ons spesifiek nadink oor ons sterflikheid en ons sonde. Ons bely in alle ootmoed ons skuld voor die Here.

Lydenstyd is ‘n gereedmaak om vernuwing in ons lewens te ontvang. Die pynlikheid van die erkenning van ons eie sonde is hiervoor noodsaaklik. Verootmoediging, skuldbelydenis en boetedoening is in hierdie tyd prominent, maar dit staan alles in die teken van die nuwe lewe wat ons simbolies op Paassondag ontvang. Die as van Aswoensdag is ‘n simbool hiervan.

Die Aswoensdag diens bestaan, tradisioneel, uit stilte, voorlesings en ruim tyd vir refleksie, met rustige sang/musiek.

Ons vier hierdie jaar ook Aswoensdag, kom beleef dit saam, so op ‘n Houtbaai manier!

Woensdag 14 Februarie @ 19:00.

Die NG Kerk het ook hierdie jaar se Aswoensdag uitgeroep as ‘n “Dag van verootmoediging en gebed” met die oog op die droogte krisis in ons land.

Hier is ‘n uittreksel uit die boodskap vanaf die Sinode:

In hierdie tyd van knellende droogte word gelowiges uitgedaag om hulle te verootmoedig en in gebed hulle vertroue op God te plaas vir hulp en uitkoms. In die Bybel sien ons immers dat woestyn- en swaarkrytye geleenthede geword het van diepe verootmoediging. Dit was ook in dié tye dat God sy roeping aan mense bekend gemaak het en hulle opnuut bewus geword het van hulle afhanklikheid van Hom.Die moderature van die NG Kerk in Wes-Kaapland, die VGK Kaapland, die NG Kerk in Oos-Kaapland, die  Anglican Church of Southern Africa (Anglikaanse Kerk), die Congregational Kerk, die Presbiteriaanse Kerk en die Evangelical Lutheran Church of Southern Africa (ELCSA), doen nou ‘n beroep op alle landsburgers om 14 Februarie 2018 ‘n dag van verootmoediging te maak. 14 Februarie is Aswoensdag, die begin van die lydenstyd in die kerkjaar. Ons bede is dat in die lig van die droogte die hele lydenstyd vir die kerk van Christus ‘n tyd van verootmoediging en gebed sal wees

Laat ons daagliks bid vir reën, maar met ‘n leerbare hart, en ‘n oop gemoed vir die leiding van die Heilige Gees oor elkeen van ons se roeping. Laat ons in hierdie tyd in vrede met mekaar en ander leef, mekaar bemoedig en mekaar in ons gebede dra. En laat ons hulp verleen aan elkeen wat die helpende hand van ‘n naaste nodig het.”