Die Graf is Leeg!

Die Opstanding is nogals ‘n Big Deal.  Baie groter nog as wat ons dit gewoonlik maak.  Ja ons vier Paasfees en in die weke daarna gesels ons nog bietjie oor wat die opstanding beteken, maar dit is tog meer as dit…?

Toe ek onlangs weer die gebeure rondom Jesus se opstanding in die Bybel lees toe wonder ek skielik wat hierdie regtig vir my beteken.  Ek het dit tog al baie gelees en gehoor en uitbeeldings daarvan in die flieks gesien.  Maar ek het gewonder of het dit nie in ons koppe maar net nog ‘n storie geword nie.  Dat ons die verhaal al so goed ken en ons dit amper te gewoond geraak het om dit jaar na jaar maar weer te lees en ons aanvaar dis waar en dis mooi en belangrik, maar dat ons die ware impak vir ons lewens, vir die wêreld vergeet.

Wat as ons onsself vir ‘n oomblik verbeel dat die Opstanding nie deel van die verhaal was nie.  Dat Jesus se geskiedenis by sy kruisiging geëindig het…  Dan lyk die wêreld skielik anders.  Ja die offer is gebring, maar waar is die oorwinning?  Waar is God? Waar is die hoop?  Dood.  Duister. Finaal.

God kom bewys finaal sy soewereine mag, sy allesveranderende oorwinning, sy antwoord oor die sonde en die dood as Jesus die dood oorwin!

Omdat Hy opgestaan het, het ons niks te vrees nie.  Nie pyn, sonde, vervolging of die dood nie (1 Kor 15:54-55).  Omdat Hy opgestaan het kan ons ten volle vir Hom lewe – dood vir die sonde en lewend vir Christus (Rom 6:6-11).  Omdat Hy opgestaan het kan ons vry wees om werklik te lewe en die krag van sy opstanding beleef (Fil 3:10-11).

Die groter vraag is dan of dit is wat ons elke dag leef?  Is die boodskap van Jesus se opstanding besig om oral uit te gaan en die wêreld te verander?  Dit is ons wat dit moet sigbaar, hoorbaar maak in die manier hoe ons dit self lewe.  Dalk is die moeiliker vraag om te vra nie wat beteken die Opstanding vir my nie, maar wat kan die boodskap van die Opstanding vir die persoon oorkant my beteken, en DAAROP te reageer!

Die graf is leeg! Die Here ons God leef!  Hy is die enigste lewende God en Hy regeer!  En HY nooi jou uit om hom te ken en Hom jou Vader te noem.

1 Korintiërs 15:54-55
“Die dood is vernietig, die oorwinning is behaal.”
“Dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel?”

Vertel dit. Altyd. Oral.