Hoe sien ons?

Hoe sien jy jouself? Waarna kyk jy, waarteen kyk jy vas? Wat sien jy dalk NIE?  Net so kan ons ook dink oor hoe ons ander mense sien?  Die Afrikaanse spreekwoord spring dadelik in my gedagtes op: Moenie iemand op sy baadjie takseer nie.  Maar doen ons nie juis dit heeltemal te maklik en outomaties nie?  Ons default  manier van kyk is om mense op grond van uiterlike voorkoms te oordeel, beoordeel, kategoriseer en tipeer.

So dink ons ook oor onsself en ons eie vermoëns en onvermoëns en heg te veel waarde aan dit wat ons op die oog af sien.  Goed of sleg – dit het dan ‘n groot invloed op ons verhouding met die Here, ons effektiwiteit in sy Koninkryk, ons lewensvreugde en dryf en ons verhouding met die mense rondom ons.

Die Here kyk egter anders na ons.  In 1 Samuel 16 stuur Hy vir Samuel om vir Dawid te gaan soek en hom as koning te salf.  Dan trap Samuel en Isai, Dawid se pa, ook in die slaggat en beoordeel net op uiterlike (Saul was dan so indrukwekkende ou!), maar die Here wys hom tereg en bewys hom verkeerd as Hy vir Dawid kies.  1 Samuel 16:7 sê Hy in soveel woorde vir Samuel:

“Moenie na sy voorkoms of sy buitengewone lengte kyk nie, want Ek het hom nie gekies nie. Die Here kyk nie na dieselfde dinge as die mens nie. Die mens kyk na die uiterlike, maar die Here na die innerlike.”

Regdeur die Bybel is dit die manier hoe die Here kyk, maar ook die manier hoe Hy mense kies.  Hy maak keuses wat vir ons soms vreemd en onlogies lyk.  Hy kies vir Moses wat nie kan praat nie, vir Gideon wat bang was, vir Israel as sy volk wat klein en onindrukwekkend was, vir Petrus wat maar net ‘n visserman was, vir Paulus wat ‘n vervolger van die kerk was. Hy kom as die Messias, as die lydende, gekruisigde Jesus en nie as ‘n ridder op ‘n witperd nie.

Die Here kies mense

  • nie op uiterlike oorwegings nie – Hy sien verby ons oënskynlike tekortkomings en ons menslike lysie van standaarde en vereistes.
  • uit genade – Hy kies ons omdat HY goed is!
  • vir ‘n spesifieke doel – en Hy gee sy seën, toerusting en beskerming om die taak uit te voer.
  • vir sy Koninkryk – vir sy eer en glorie en vir die uitvoering van sy plan.

Die Kerk, ek en jy, is een van daardie vreemde keuses van die Here – dit maak nie altyd lekker sin dat die Here gebroke mense sou kies om sy werk hier op aarde voor te sit, om sy Liggaam te wees nie.  Maar Hy het ons gekies.  Hy het jou gekies.

Dalk moet ons ook anders begin kyk, na onsself – as die Kerk en as individue – en anders kyk na ander mense.  Om te probeer kyk soos wat ons Hemelse Vader kyk.  Verby die uiterlike, verby ons vooropgestelde idees en begin om die Goddelike potensiaal in onsself en in mekaar raak te sien. Ter wille van sy Koninkryk.

Wat bepaal jou identiteit?  Is dit jou besittings, jou adres, jou fisiese grootte, jou velkleur, die kleur van jou rugbytrui, jou fisiese vermoëns, die mense wat jy ken, jou werk, jou posisie, of jou sonde, mislukkings, of jou agtergrond?

Niks bepaal ons identiteit meer as die feit dat God ons gekies het om syne te wees nie!  Dit is wie jy is: ‘n Kind van die Lewende God! Dit is hoe Hy jou sien…