Dit is die HERE wat dit doen!

JAHWEH – Die HERE. Hy is wie Hy sê Hy is en Hy doen wat Hy sê Hy sal doen. Dit is die HERE,  en GELOOF is om dit te weet! – Die digter van Psalm 118 getuig van hierdie vaste geloof! Hy kyk terug en loof die Here vir wie Hy is. Israel het die toekoms in ge-“reverse”. Hulle het met hulle gesigte na die verlede geloop want hulle het in die verlede gesien wie God is en wat Hy doen. Dit het hulle die moed en die motivering gegee om die toekoms in te stap.

Die HERE is die VerbondsGod – die God van Abraham, Isak en Jakob (Israel)  – die God van Moses en Aäron – wat die volk uit Egipte gelei het – wat die volk vir 40 jaar in die woestyn beskerm en bewaar en gevoed het – wat hulle in die beloofde land ingelei het en hulle vyande voor hulle oë vernietig het……..omdat Hy Hom aan sy volk verbind het!
Hy is die God wat in die lewe van indiwidue ingryp wanneer hulle nood op die hoogste is  – soos hierdie digter (waarskynlik was hy ‘n koning).  Hy sê:

In my angs het ek geroep: “HERE!” – en Hy het vir my ruimte gemaak!” (breathing space)  Hy is vir my; ek is nie bang nie – my krag en my sterkte was die HERE; Hy het tot my redding (‘Jeshua’!) gekom in elke moeilikheid waarin ek beland het. Hy wend die krag van sy regterhand aan – die hand waarmee God oorwinnings behaal, waarmee Hy help, waarmee Hy beskerm, die simbool van die almag en kragtige werk van God. Die Here is die krag en die sterkte – die Een wat redding verskaf uit elke moeilikheid.

Hy het my gered uit die tentakels van die dood! (In Hebreeus is die dood “Moth”. Moth beteken om te sterf, maar is tegelyk ook die naam van die Kaänanitiese god van die dood. Maar die HERE is God.  Hy het Moth oorwin!

Wat is die Psalmdigter se reaksie op dit wat die HERE gedoen het en doen en op Wie Hy is?  Hy sê:

“U is my God, U wil ek loof; my God, u grootheid wil ek besing.  Loof die HERE, want Hy is goed, aan sy liefde is daar geen einde nie.”

Elkeen van ons kan ook terugkyk oor die afgelope jaar of twee – nee, oor ons hele lewe, en getuig van die kere waar die HERE ons bewaar het, en gered het, en uitkoms gegee het. En daarom juis ook in die diepste nood aan Hom bly vashou want ons weet Hy sal dit weer doen!

Hy is die HERE wat ons deur Jesus Christus ook gered het van die ewige dood!  Hoe kan ons dan anders as om in hierdie lofoffermaand ook uit te roep: “Loof die HERE, want Hy is goed, aan sy liefde is daar geen einde nie!” – maar dan ook ons lof aan Hom gaan leef sodat dit sigbaar word in ons woorde en dade en “sacrifices” en liefde, vir Hom en vir ons naaste, en in ons deelname in die opbou en uitbou van die Kerk en in ons ywer vir sy Koninkryk.

Onthou: Sy Liefde sal jou nooit los nie!