Kersdiens 25 Desember 2017 @ 09h00

Almal word hartlik uitgenooi na Maandagoggend, 09h00 se Erediens om saam met ons Christusfees te vier. Kom bring saam met ons hulde aan die Koning!

(PS. Onthou daar is geen erediens môre (24/12) nie, so moenie Maandag se spesiale Kersdiens mis nie!)