KerkWEES

Dit voel amper onmoontlik om die woord “kerk” uit ons woordeskat te verwyder?  Want hoe gaan ons dan praat van KERK, of die ding wat ons op ‘n Sondag daar by die uhm… KERK doen?  Of wat gaan ons sê as iemand vra waarheen ons oppad is as ons oppad KERK toe is?  Hoor hoe praat ons:

Ons gaan kerk toe
Hoelaat begin die kerk?
Ek gaan die kerk oopsluit
Ons is by die kerk
Ons sal na kerk gou daar stop
Mens praat nie so in die kerk nie!
Ons gaan saam met die kerk…
Hy is uit die kerk uit… ens.

Maar wat as ons nie die woord “kerk” kon gebruik nie?  In die voorbeelde hierbo beteken die woord ‘n klomp verskillende goed – die gebou, die gemeente, die erediens, ens. Dit is mos maar die manier hoe ons praat en ons weet darem wat ons bedoel as ons so praat.  Natuurlik is daar niks mee verkeerd nie. Ek wonder net of het dit – die manier hoe ons die woord “kerk” vir soveel verskillende betekenisse aanwend – nie dalk ons verstaan van die eintlike betekenis van die woord skade aangedoen nie…

Die woord wat ons in Afrikaans ken as “kerk” kom van ‘n Griekse woord wat beteken “hulle wat aan die Here behoort”. Die kerk is die MENSE in wie God kom woon het, wie Hy vrygemaak het in Jesus en wie Hy uitgestuur het om sy werk voort te sit, tot in al die uithoeke van die wêreld!

Hoor hoe ernstig en kragtig stel Efesiërs 1:22-23 dit:

“Ja, aan Hom het God alles onderwerp, Hom bo alles verhef en Hom aangestel as hoof van die kerk. Die kerk is sy liggaam, die volheid van Hom wat alles in almal vervul.”

(Lees gerus die teks in nog ‘n paar verskillende vertalings, Afrikaans én Engels, om die volle omvang daarvan te kry!)

Ons, die Kerk, is die Liggaam van Christus en ons, die Kerk, is die volheid van Hom wat alles in almal vervul!  Ons moet sy teenwoordigheid sigbaar maak in die wêreld!  Hy vul ons, Hy woon in ons, Hy stuur ons!

Wat as ons onsself werklik as KERK verstaan het?  Hoe anders sal ons eredienste op ‘n Sondag lyk?  Hoe anders sal ons kontak met mekaar en ontmoetings met vreemdelinge elke dag lyk?

Dalk het dit tyd geword dat ons die woord KERK net gebruik wanneer ons werklik Kerk bedoel en bietjie dieper te delf en nuwe woorde te soek wanneer ons na die gebou of na ons eredienste verwys.  Dan sal ons byeenkomste op ‘n Sondag ook dieper en ryker wees omdat ons dit ook beter kan verstaan en kan beskryf!

Ek vermoed dat solank as wat ons, hoe onskuldig dit ookal mag wees, van kerk praat as iets waarheen ek net op ‘n Sondag heen gaan – ‘n plek of ‘n gebou of selfs net ‘n kort weeklikse samekoms – gaan kerk presies net dit bly. En gaan ons nie onsself werklik as die Kerk van die Here Jesus verstaan nie en ook sukkel om te verstaan en te glo en elke dag te leef, dit wat die Here van sy Kerk verwag.  Om werlik Kerk te WEES in plaas van om net kerk toe te gaan.

Mag ons begin nuut en anders praat oor Kerk, en daarom anders dink oor Kerk en daarom elke dag en oral werklik Kerk WEES! Dit is ons identiteit. Dit is wie ons is in Christus.

Efesiërs 1:18-21 sê:
“Ek bid dat Hy julle geestesoë so verhelder dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou, en watter rykdom daar is in die heerlike erfenis wat Hy vir die gelowiges bestem het, en hoe geweldig groot sy krag is wat Hy uitoefen in ons wat glo. Dit is dieselfde kragtige werking van sy mag wat Hy uitgeoefen het toe Hy Christus uit die dood opgewek en Hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het: hoog bo elke mag en gesag, elke krag en heerskappy, en wat daar ook al sprake van mag wees, nie net in hierdie bedeling nie, maar ook in die bedeling wat kom.”