Vakature: Skriba

HoutbaaiGemeente is opsoek na ‘n bekwame Skriba en nooi belangstellendes uit om aansoek te doen vir die pos.

Die persoon is verantwoordelik vir die bestuur en administrasie van die kerkkantoor en vir doeltreffende hantering van die finansiële en ander administratiewe funksies van die gemeente, asook belangrike kommunikasie soos korrespondensie, nuusbrief & sosiale media inskrywings.

Die persoon is ons “Gesig van die HoutbaaiGemeente”

HOOF TAKE

 • Finansiële Administrasie & Boekhouding (Pastel)
 • Byhou van Lidmaatregister (Winkerk)
 • Skryf en verspreiding van notules van vergaderings (Word & Excel)
 • Algemene Administratiewe Pligte
 • Korrespondensie/Kommunikasie (Telefoon, Gmail, Google Drive, Mailchimp)

‘n Volledige pligtestaat is beskikbaar op aanvraag.

VEREISTES

 • Tweetalig (Afrikaans en Engels)
 • Ten minste Graad 12, maar ‘n naskoolse rekeningkundige/administratiewe kwalifikasie word aanbeveel
 • Rekenaarvaardig (MS Word/PowerPoint/Excel/Pastel Basics)
 • Bo-gemiddelde administratiewe vaardighede
 • Finansiële agtergrond met ten minste twee jaar ondervinding in boekhouding van ʼn kleinsake- onderneming of kerk
 • Goeie menseverhoudings & kommunikasie vaardighede
 • Gemeente betrokkenheid / inskakeling belangrik (voorkeur aan lidmaat)

WERKSURE
Maandag tot Donderdag 9:00 tot 13:00 asook Sondag 9:00-12:00 – onderhandelbaar.

VERGOEDING
Mededingende pakket is onderhandelbaar

AANSOEKE
Belangstellendes moet hul CV voor 12 Augustus 2018 per e-pos aanstuur na hbgemeente@gmail.com

NAVRAE
Carel de Ridder 083 7000 311
Voorsitter, Kerkraad