Chinese Braai

1 post

Op 6 Maart 2022 is dit weer tyd vir ons jaarlikse JAO Geloofsofferfees en jy (en jou bure en jou hele familie!) is genooi. By die fees val die fokus op ons Sending-roeping, om die Evangelie aan die hele wêreld te verkondig. En veral op die Sendelinge wat deur ons gemeente […]