Eksodus 20:1-3  sê die Eerste gebod is dat ons vir God alleen moet aanbid – geen ander gode nie!  Die Here het die volk uit Egipte bevry.  Dit was die grootste gebeurtenis in die geskiedenis van Israel!  Dit word die motivering vir die Tien Gebooie, die volk moet in dankbaarheid […]

Kolossense 1:16-17 en Johannes 1:1-3 vertel vir ons dat Jesus van die begin af reeds daar was.  Alles is deur Hom en vir Hom geskep.  Hy is God self en was by die Skepping alreeds God.  Net soos wat God as die Vader en die Gees alreeds by die skepping […]

Dis Januarie 2018!! Kan jy glo ons trek al hier?? Dit voel soos gister wat ons nog in ons kaste weggekruip het met die krag af uit vrees vir die Y2K-bug en nou is dit al 18 jaar later. Net om jou so bietjie verder te laat oud voel – […]