JAHWEH – Die HERE. Hy is wie Hy sê Hy is en Hy doen wat Hy sê Hy sal doen. Dit is die HERE,  en GELOOF is om dit te weet! – Die digter van Psalm 118 getuig van hierdie vaste geloof! Hy kyk terug en loof die Here vir […]

Wanneer ons in Lofoffermaand in Oktober nadink oor ons lof en dank aan die Here – hoe dit lyk, wat dit beteken, hoe ons dit doen – dan kom die vraag wat die digter van Psalm 116 vra ook by ons op: Hoe kan ek die Here vergoed vir al […]

Psalm 148 klink so mooi in die Ou Vertaling: HALLELUJA! Loof die Here uit die hemele; loof Hom in die hoogtes! Loof Hom, al sy engele, loof Hom, al sy leërskare! Loof Hom, son en maan, loof Hom, alle ligtende sterre! Loof Hom, hoogste hemele en waters wat bo die […]