Hierdie Sondag, die 19de November is dit uiteindelik tyd vir ons groot buitelug Kerssangdiens. Jy en jou gesin word spesiaal uitgenooi om saam met ons te kom hulde bring aan die Koning! Kom deel in hierdie spesiale geleentheid as ons die liefde van die Here met mekaar kan deel en […]

Nehemia is een van daai boeke wat mens maklik verbygaan as mens nie mooi na die verhaal oplet nie. Ons tref vir Nehemia aan waar hy teen die einde van die Babiloniese ballingskap by die koning moes gaan toestemming vra of hy kon terugkeer na Juda om Jerusalem en die […]

Psalm 100 is op die oog af nie ‘n vreeslike unieke psalm nie.  Hy leen sy versreëls by ander psalms en daarom voel dit alles so half bekend en amper voor die hand liggend as mens die woorde lees.  Maar wat ons nie moet miskyk nie, is dat die psalmdigter […]