Die Here is by jou!

Psalm 16 is een van my gunsteling Psalms en een van daardie Psalms waarvan die woorde kort-kort ‘n mens bekruip. Hoor hoe klink dit in die 1983 Vertaling (maar jy kan dit in jou gunsteling vertaling gaan lees):

1‘n Gedig van Dawid.
Neem my in beskerming, o God; ek soek skuiling by U.
2Ek het vir die Here gesê: “Ek behoort aan U, daar is vir my niks goeds nie behalwe by U.
3Die afgode in die land, so aantreklik vir baie – met hulle wil ek niks te doen hê nie.
4Mag elkeen wat ‘n ander god vereer, baie smart beleef. Vir afgode sal ek nie bloedoffers uitgiet nie, hulle name sal ek nie op my lippe neem nie.”
5Here, U is my lewe, U sorg vir my. Wat ek ontvang, kom alles van U af.
6‘n Pragtige deel is vir my afgemeet, ja, wat ek ontvang het, is vir my mooi.
7Ek sal die Here loof wat my tot die regte insig gebring het; selfs in die nag bly ek bewus van wat Hy my leer.
8Ek het die Here altyd by my: omdat Hy by my is, sal ek nie struikel nie.
9Daarom is ek bly en juig ek en voel ek my veilig.
10U gee my nie oor aan die dood nie. U laat u troue dienaar nie in die graf kom nie.
11U leer my hoe om te lewe. By U is daar oorvloedige blydskap. Uit u hand kom net wat mooi is.

Baie keer hardloop die jaar verby ons en vra ons vir die Here vir ‘n klomp goed langs die pad en sê ook maar net so langs die pad vir Hom dankie.  EN ons kan so vasgevang en besig raak en maklik vaskyk in alles wat van ons verwag word dat ons so baie van sy seëninge miskyk.  Psalm 16 se digter besef dat hy totaal afhanklik van God is – alles wat hy het kom van God af en boonop sê hy ook dat wat hy ontvang het is vir hom mooi.

Maak hierdie week werklik tyd om so bietjie brieke aan te draai en net vir ‘n oomblik rondom jou te kyk en te onthou en raak te sien hoedat die Here hierdie jaar vir jou gesorg het. Dink mooi en kyk mooi dat jy niks mis nie.  Van groot dinge tot die kleinste dingetjie wat ons so maklik as vanselfsprekend aanvaar. Sê vir die Here dankie vir elkeen van hierdie dinge.

Die Psalmdigter gee homself heeltemal oor aan die Here en bely dat die Here die een is wat hom beskerm. Die Here sorg nie net vir hom deur vir hom te gee wat hy nodig het nie, maar hou hom ook veilig.  Baie keer hoor ons die mooi versies van die Psalms en dan wonder ons hoekom dit nie ook met ons so mooi en goed kan gaan nie, maar as ons mooi lees dan kom ons agter dat die Psalmdigters juis binne in die donkerste tye en in die grootste moeilikheid getuig van God se sorg en van sy liefde en hom daarvoor loof.  Waardeur het die Here jou gedra hierdie jaar?  Daar is soveel vrede daarin om te besef dat die Here by ons is ook in die moeilike tye eerder as wat jy dink dat jy alleen ly.


Om op die Here te vertrou beteken nie net om terug te kyk en na die tyd te besef dat die een stel voetspore is syne wat jou gedra het nie, maar ook om vorentoe te kyk en hom te vertrou vir dit wat oppad is.  Hoeveel keer kyk ons terug en besef ons die Here was by ons en het ons gedra en is ons bly en verlig daaroor, maar begin dan dadelik weer stres oor dit wat oppad is want “hoe gaan ons ooit daar deur kom”.  So baie van ons lewens word gesteel omdat ons vergeet dat die Here in alles vir ons sorg.

Die Psalmdigter praat van hoe die Here hom leer hoe om te lewe en hom tot die regte insig bring.  Partykeer leer ons iets nuuts oor God of het ons hierdie amazing ervaring wat ons tot nuwe insig bring of andersins lees ons net iewers iets raak wat ons help om beter te verstaan.  Dink vandag terug oor die jaar en dink aan daardie momente.  Weereens kan die draaie van die lewe vir ons weer so besig maak dat ons vir so rukkie hierdie nuwe insig onthou maar dan weer so maklik vergeet.  Die Here openbaar Homself aan ons op baie maniere, hoe het Hy dit in hierdie afgelope jaar vir jou gedoen?

Die Psalmdigter praat daarvan dat die Here altyd by hom is.  ‘n Feit wat ons so maklik vergeet.  So ons moet ook so van Hom afhanklik wees en so naby aan Hom leef en so in totale oorgawe leef en so daarop gefokus wees dat die HELE WÊRELD  sy liefde moet leer ken dat ons oral waar ons gaan sy Naam groot maak en getuies van Hom kan wees. Onthou: Die Here is by jou!