Vertrou op die Here!

Wanneer ons mekaar probeer bemoedig in moeilike omstandighede dan haal ons baie maklik die woorde van Romeine 8:28 aan:

“Ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir dié wat Hom liefhet, dié wat volgens sy besluit geroep is.”

Dan sê mense in dieselfde asem vir ons wanneer dit sleg gaan met ons dat “die Here laat alles gebeur met ‘n rede”.  Dit maak ons egter partykeer meer deurmekaar as wat dit ons bemoedig.  Dan wonder ons maklik wat ons dan nou verkeerd gedoen het dat die Here ons nou so straf.  Of ons probeer uitvind wat dit is wat die Here hiermee bedoel.  Hoekom wil Hy hê dit moet sleg gaan met my sodat ek iets kan leer?

Romeine laat dit eerder klink asof daar baie dinge in die wêreld is wat kan verkeerdloop.  Dat daar slegte dinge met ons kan gebeur omdat ons in ‘n stukkende wêreld leef.  Wat Romeine 8 dan wel op reageer en vir ons ongelooflike hoop gee.  Selfs al gebeur daar slegte dinge met my kan die Here dit omkeer en dit vir my ten goede laat meewerk.  Selfs al gebeur daar slegte dinge met my, maak nie saak hoe erg dit is nie, kan ek nog op die Here vertrou omdat daar niks is wat so erg kan wees dat dit Jesus se liefde vir my kan wegvat nie.

Die Here is by ons, Hy dra ons deur moeilike tye.  Daarom kan dit natuurlik gebeur dat ek kan terugkyk op ‘n moeilike tyd in my lewe en sien hoedat die Here my gedra het en hoe Hy my ‘n klomp nuwe dinge geleer het deur hierdie moeilike tyd.  Onthou dat die God wat ons aanbid Almagtig is en dat Hy alreeds die oorwinning behaal het.  Hy is aan ons kant, Hy veg vir ons, Hy speel in ons span – wie kan dan teen ons wees?  Niemand nie! Niks kan ons van die Liefde van die Here skei nie!

Hoor wat sê die Here in Jeremia 17:7-8 hieroor:

7Dit gaan goed met die mens wat sy vertroue in die Here stel, die mens vir wie die Here ‘n veilige vesting is; 8so iemand is soos ‘n boom wat by water geplant is en sy wortels na die stroom toe uitstoot, nie die hitte voel as dit kom nie en altyd groen blare het; ‘n droë jaar raak hom nie en hy hou nie op om vrugte te dra nie.”

Kyk wat gebeur met die boom.  Dis nie dat daar nooit iets slegs met die boom gebeur nie, dit tref hom ook.  Daar kom hitte en daar kom koue in die winter en daar kom droogte, maar dit keer nie die boom om vrugte te dra nie.  So sê die Here gaan dit met ons wanneer ons op Hom vertrou.  Dit beteken nie dat ons nou skielik in ‘n protective bubble is en dat die droogte en die hitte en die winters en die storms van die lewe ons nooit sal tref nie.

Wat wel vir ons hoop gee is dat die hitte en die droogte en koue en storms maar kan kom en dat die Here nog by ons sal wees en sal aanhou om vir ons te sorg!  Dit beteken dat jy nooit alleen hoef te voel nie, nooit hoef te dink dat die Here jou nou gelos het of van jou vergeet het nie.  Hy los jou nooit nie!  Kom ons hou op rond te val en oplossings op allerhande ander plekke te soek en begin om op die Here te vertrou, of dit goed of sleg gaan.

Die teks sê ook dat ons soos die boom kan aanhou vrugte dra, al gebeur daar moeilike goed met ons.  Ons moet aanhou op ‘n manier op te tree wat die Here se naam groot maak en getuig van sy liefde, selfs al voel dit of ons eerder in ‘n boom wil klim en die aarde verlaat.  Dit is natuurlik makliker gesê as gedoen!

Partykeer neem die emosie oor en wil ons net baklei met almal om ons en met die Here self.  Dit is ook nie vreemd nie, die Bybel is vol van voorbeelde daarvan.  Dit maak dit vir ons makliker as ons besef dat die Here vir ons oneindig lief is en dat Hy nooit sy rug op ons draai nie.  Al voel dit vir ons so en lyk dit vir ons met ons menslike oë so asof die Here ver is, is Hy altyd naby en kan ons altyd op Hom vertrou, Hy is ons veilige vesting.

Romeine 8:37-39 sê:

37Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur Hom wat vir ons liefhet. 38Hiervan is ek oortuig: geen dood of lewe of engele of magte of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte 39of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie, die liefde wat daar is in Christus Jesus ons Here.”