Jou Tipe is Welkom Hier

Het jy al opgelet hoe vinnig ons in ons gedagtes ander mense kan tipeer? Dat ons eintlik amper onbewustelik die oomblik as ons iemand sien, daardie persoon in ‘n sekere kategorie plaas – as ‘n “tipe” sien.  Ongelukkig is dit nie net in ons gedagtes nie, maar kom dit baie keer in ons optrede uit.  Nog meer ongelukkig as dit is dat die Kerk deur die geskiedenis en vandag nog steeds mense tipeer en die beeld uitstraal dat net ‘n sekere tipe welkom is.  Dat ‘n mens aan sekere sosiale, voorkoms, kleredrag, inkomste en lewenstyl vereistes moet voldoen voordat jy werklik deel kan word van die kerk – voordat jy welkom is.

Soos ons nou al al te goed weet, en al te vinnig kies om te vergeet, het die Here Jesus baie daarvan gemaak in sy bediening om hierdie manier van mense tipeer af te breek en massiewe grense oor te steek.

Een klassieke voorbeeld daarvan is waar Hy vir Saggeus ontmoet in Lukas 19:1-10.  Saggeus was volgens al die heilige standaarde wat geheers het in sy tyd van die slegste tipes.  Onwaardig, sondig, onwelkom.  Maar die Here Jesus kom steek die grens na hom toe oor deur by hom tuis te gaan en saam met hom te eet. Dit het Saggeus se lewe verander!

Nog so ‘n voorbeeld is Levi die tollenaar, in Lukas 5:28-32, wat deur Jesus geroep word om Hom te volg.  Ook een van die slegte tipes volgens die sg. heiliges van sy tyd.  Jesus steek die sosiale, kulturele en godsdienstige grense ook na Levi toe oor en sit ook saam met hom by ‘n feesmaal by die tafel aan. Dit het Levi se lewe verander!

Die Here Jesus se onvoorwaardelike, lewensveranderende, muur afbrekende aanvaarding is wat hier aan die werk is.  Hy kom vir die verlorenes, die siekes en die sondaars.  Hy kom vir elke tipe wat daar is.  Ook vir my tipe en vir jou tipe en selfs vir daai tipe.

Dit is nie wette en reëls en oordeel en veroordeeling wat mense se lewens omkeer nie.  Dit is God se onvoorwaardelike liefde wat lewens verander.  As ons dan sy Kerk is, die volheid van Hom wat alles in almal vervul dan moet hierdie liefde van God ook deur ons en in ons sigbaar word.

Ons vergeet so vinnig waar ons self vandaan kom en wat die Here ons al alles voor vergewe het.  Ons verwag dat Hy ons moet vergewe en vir ons vrymaak van al ons donkerste dae in ons verlede. En omdat Hy die duurste prys daarvoor betaal het ontvang ons sy genade verniet, gratis!  Maar dan as ons moet vergewe, as ons moet ‘n tweede kans vir iemand gee, as ons moet besluit of iemand welkom is of nie, dan wil ons voorwaardes stel en vereistes en verwag dat iemand van die regte tipe moet wees.

Soos wat die Here ons vergewe, so moet ons bereid wees om ander te vergewe.  Soos wat Hy ons lief het en aanvaar het, so moet ons bereid wees om lief te hê en te aanvaar.  Soos wat Hy lewens verander het deur grense oor te steek en verhoudings te bou met mense wat die “verkeerde tipe” was, so kan en moet ons ook sy lewensveranderende liefde met mense deel.

Hoe is ons weeklikse, daaglikse aktiwiteite in die gemeente ‘n getuienis hiervan?  Is dit wat ons hier doen en dit wie ons elke dag is ‘n plek/geleentheid/persoon/omgewing waar elke tipe tuis kan voel en aanvaarding en liefde kan beleef? Waar mense se lewens verander kan word deur God se liefde, genade en aanvaarding…