Koffie is ook belangrik!

Daar is drie plekke in die Evangelies waar die skrywers die frase “Die Seun van die mens het gekom…” gebruik en word die sin elke keer op ‘n ander manier voltooi.  Een so plek is in Markus 10:45 waar die Here sê dat Hy gekom het om te dien en nie om gedien te word nie.   ‘n Tweede keer is in Lukas 19:10 waar Hy sê dat Hy gekom het om te soek en te red wat verlore is.

Dan in Lukas 7:34 sê Hy: “Die Seun van die mens het gekom, geëet en gedrink, en julle sê: ‘Kyk daar, ‘n vraat en ‘n wynsuiper, ‘n vriend van tollenaars en sondaars.’” Die New International Version vertaal dit so: “The Son of Man came eating and drinking”

Die Seun van die mens het “etende en drinkende” gekom.  As ons dan in die res van die Evangelies kyk na die plekke waar die Here opgetree en bedien het, is dit opvallend hoe dit baie keer rondom ‘n etenstafel was.  Veral in Lukas is daar ten minste tien voorbeelde waar die Here so aan die tafel tydens ete mense bedien het, geleer het en hulle lewens verander het.

Wat die Here vir ons in hierdie situasies kom wys het is, eerstens, hoe grense aan tafel oorgesteek word. Deur by tollenaars en sondaars te gaan eet het Hy al die grense wat Hom van hulle sou kon weghou kom afbreek en in hulle kring inbeweeg.  So kon Hy sy liefde aan hulle bewys en het dit hulle lewens ook aangeraak.

Tweedens het Hy kom wys hoe verhoudings ook aan tafel gebou word.  Dat dit die plek is waar mense ook nader aan mekaar kan groei en sterker bande gevorm kan word.  Dit is daar waar die liefde tussen die volgelinge van Jesus sigbaar kan word, beliggaam kan word.

Hoe is hierdie belangrike beginsel deel van ons gemeente kultuur?  Deel van ons weeklikse en daaglikse aktiwiteite?  Die hartseer realiteit is dat ons hoofaktiwiteit baie keer maar by die erediens op ‘n Sondag stop.  Die moeilikheid daarvan is dat ons dan almal langs mekaar sit en almal in dieselfde rigting, vorentoe kyk en maar weinig in mekaar se rigting eers kyk.

Ons gaan makliker daarby uitkom om God se opdrag dat ons mekaar moet liefhê uit te voer as ons begin om meer grense oor te steek en verhoudings te bou deur aan tafel saam te sit en na mekaar, vir mekaar, in mekaar se oë te kyk.

As ons dit kan regkry gaan ons anders lyk, anders leef, anders doen.  Gaan ons gemeente ‘n plek wees waar grense tussen ons oorgesteek word ook na die nuweling en die vreemdeling. Gaan God se liefde nie meer net iets wees waaroor ons praat en sing nie, maar gaan dit wees wat ons leef!