Leë kerkgebou. Vol Kerk.

Hierdie jaar met Pinkster het ons lekker saam “As it is in Heaven” gekyk en gekuier en tydens die Pinksterreeks gaan ons nog kuier en sommer so met die fliek saam nuut dink oor gemeentewees.

Ons het vanoggend begin deur te praat oor “Leë kerkgebou, vol Kerk” waar ons weer opnuut herinner is aan die feit dat ONS die Kerk van die Here IS.  Dat dit nie net kan gaan oor wat binne die mure van die kerkgebou vir ‘n uur op ‘n Sondag gebeur nie, maar dat ons werklik kerk moet WEES.  Ons kan so vasgvang raak in vergaderings en strydgesprekke oor “wat in die kerk hoort” en wat nie, oor dinge wat nie is soos wat dit vir ons gemaklik is nie en oor hoe ons die kerkgebou weer vol gaan kry, dat ons die punt van alles kan mis.

As ons in die Bybel gaan loer na hoe die kerk begin het en wat die belangrikste was dan lyk dit of vier dinge elke keer uitstaan:

  • Familie – Daar moet liefde wees!  Ons is in Christus werklik broers en susters van mekaar en dit moet sigbaar word in ons saamwees en interaksie en die manier hoe ons mekaar ondersteun en by mekaar betrokke is.
  • Missionêr – Om die Blye Boodskap uit te dra na buite.  Hoe is ons besig om die Boodskap van God se genade sigbaar te maak?  Hoe help ons mekaar om dit beter reg te kry.
  • Toerusting – Ons moet aanhou groei en leiers oprig en toerus om weer nuwe groepe te kan begelei en weer op hulle beurt ander leiers te kan oplei.
  • Samekoms – Om bymekaar te kom en saam te wees en die gemeenskap van gelowiges te kan beleef.  So het die vroeë kerk ook bymekaar gekom en saam Nagmaal gebruik, die Woord gebestudeer en vir mekaar gebid.

Wat is die hoof aktiwiteit van ons gemeente?  Is hierdie vier Bybelse beginsels op ‘n konstante basis deel daarvan? Is dit waarmee ons besig is?  Waarvoor is HoutbaaiGemeente bekend?

In Matteus 5:13 sê die Here Jesus dat ons die sout vir die aarde is. Dalk is dit juis wat “As it is in Heaven” probeer sê – dat elkeen wat ons pad kruis sy Liefde werklik proe. Dat ons vir mense oral waar ons kom iets van die hemel kan laat proe.  Ons kan dit regkry as ons besef dat ons Jesus se Kerk IS en daarna strewe om sy liefde uit te leef.  As ons nie meer net kerk toe gaan nie, maar werklik begin Kerk WEES, gemeente wees, dan sal ons anders kan leef en gaan ons gemeente anders lyk, ons eredienste op ‘n Sondag anders lyk en kan ons ‘n groter verskil maak daar waar die Here ons stuur!