Jesus betaal die prys in jou plek

Almal het sonde.  Elke liewe mens op aarde (Lees Rom 3:10-12; 23; 1 Joh 1:8, 10)  Daar is niemand wat dit kan ontsnap nie of kan voorgee dat hulle nie sonde het nie, want elke mens het sonde.  Ek en jy ook.  As ons onsself anders wil oortuig dan lieg ons vir onsself en vir die Here, maar ons kan Hom nie mislei nie.  Ons moet eerder net eerlik erken dat ons sonde het en ons hart oopmaak voor die Here.

Ons het ‘n verlosser nodig.  Ons kan onsself nie red nie.  Om jouself te probeer red is soos om jouself aan jou eie skoenveters te probeer optel.  Ons word gered deur die genade van die Here alleen (Efes 2:8-10).  Ons kan nie goed genoeg dade doen om ons redding te verdien nie.  Ons word gered omdat Jesus vir ons gesterf het.  Dit beteken dat ons goeie dade moet doen OMDAT ons hemel toe gaan, en nie om in die hemel te probeer kom nie (Lees ook Jak 2:14).

Die straf vir die sonde is die dood (Rom 6:23).  Daar is geen ander straf nie.  Daarom moes IEMAND sterf om die straf vir ons sondes te dra.  Die boete, die prys moes betaal word.  As Jesus nie gesterf het nie, dan moes ons self daardie straf dra en self die ewige dood in die gesig moes staar (Jes 53:4-5).

Jesus is die enigste Een wat kwalifiseer om die straf in ons plek te dra omdat Hy die enigste Een is wat sonder sonde was (2 Kor 5:21).  Dit moes iemand wat perfek is wees wat in ons plek sterf om die boete ten volle in ons plek te kan betaal.  God self kom eintlik ons deel van die kontrak na en betaal ons skuld so namens ons (Kol 1:19-20).

Maar hoekom sou Jesus bereid wees om ons straf te dra, om vir ons te sterf? God se liefde vir ons (Joh 15:13)!  Dit is die rede (Joh 3:16)!  Genade beteken juis dat die Here nie vir ons gee wat ons verdien nie (want ons verdien die dood), maar vir ons gee wat ons nie verdien nie, die Lewe (Ps 103:8-13)!  Selfs al het ons ons rug op Hom gedraai is Hy bereid om sy lewe vir ons af te lê (Rom 5:7-8).  Dit sê iets oor Hom!  As die Koning bereid is om te sterf vir sy onderdane, dan sê dit iets oor die Grootheid van die Koning en nie oor die goedheid van die onderdane nie.

Ons moet glo in die Here Jesus, dat Hy ons enigste Verlosser en Saligmaker is (1 Joh 5:12-13; Rom 10:9-11)!  Wanneer die Here Jesus ons vrymaak dan kan ons nie anders as om daarop te reageer en voluit vir Hom te lewe nie.  My geloof in Hom is dus nie net ‘n besluit wat ek maak nie, maar ‘n lewensverandering wat Hy in my doen (Joh 1:12-13).   My geloof word dus sigbaar in die manier hoe ek leef, die manier hoe probeer om sy dissipel te wees, om sy Voorbeeld te volg.

GEBED:

  1. Kom ons loof en dank die Here vir sy genade! Vir die verlossing wat Hy vir ons bewerk het en vir sy oneindige liefde wat Hy aan ons kom bewys het. Kom ons vra Hom ook om ons te help om daagliks te besef wat daardie verlossing beteken, wat dit beteken om werklik vry te wees in sy liefde.  Sodat ons nooit weer in die slaggat trap om te dink sy genade is nie genoeg nie, en ons voluit vir Hom kan lewe!
  2. Ons bid vandag vir ons Gemeente en die jaar wat vir ons voorlê. Ons bid dat die Here ons sal stuur en begelei daar waar Hy ons wil gebruik en waar ons ‘n daadwerklike verskil kan maak vir sy Koninkryk. Dat Hy ons sal seën met geloofsonderskeiding en dat ons saam sal groei in ons geloof, maar ook nader aan mekaar en nader aan Hom. Dat ons in alles wat ons doen sy Liefde sigbaar sal maak.
  3. Die droogte in ons provinsie, maar ook die res van die land.