Jesus: Verskillende name – Een, Ware God!

In die Bybel tref ons verskillende name vir die Here aan.  Die bekendstes is natuurlik:

  • Jesus (Matt 1:21) – Jesus beteken “Verlosser”. Die Een wat die wêreld van sonde verlos, wat ons straf op Hom geneem het.
  • Christus (Luk 9:20; Joh 11:27) – Christus beteken “Gesalfde”. Die Een wat na die wêreld toe sou kom, die Een wat die profete oor geskryf het, die “Chosen One” wat deur God gestuur is.
  • Immanuel (Matt 1:23) – Immanuel beteken “God met ons”. Hy het een van ons geword, onder ons kom woon, Hy is by ons.

Elders in die Nuwe Testament kry ons nog ander titels vir Jesus:

Joh 1:1 en 14 – Die Woord
Luk 2:11 – Die Here
Matt 16:16 – Die Seun van God
Joh 1:29 – Die Lam van God
Joh 8:12 – Die Lig vir die wêreld
Op 19:16 – Koning van die konings, Here van die heersers
Op 22:13 – Alfa en Omega, Begin en Einde, Eerste en Laaste

Hierdie name van Jesus help ons om beter te verstaan Wie Hy is en wat Hy hier op aarde kom doen het.  Ons verstaan dan daarin dat Hy ons Verlosser is, maar ook dat Hy God self is, dat Hy ons Here is (Here beteken ‘eienaar’/’meester’), dat Hy die Koning is, nie net in ons lewens nie maar oor die hele heelal.  Hy is die begin en die einde van alles en daar was nooit en sal nooit ‘n tyd wees wat Hy nie ‘is’ nie of wat Hy nie regeer nie.

Om die Ware Jesus te ken en te dien beteken meer as net om te weet wat sy Naam is, maar ook Wie Hy is, wat hierdie naam(e) in ons lewens beteken.  Dit is duidelik dat God se Naam meer is as net ‘n titel of ‘n beskrywende woord.  Daarvan getuig die derde gebod duidelik.  Eksodus 20:7 sê dat ons nie die Here se naam mag misbruik nie.

Soms gebruik ons die Here se Naam in ons gebede in die hoop dat dit een of ander “magical power” het en daarom alles wat ons vra waar sal maak en probeer so die Here in beweging bring om vir ons te gee wat ons wil hê.  Ons moet eerder afhanklik wees van Hom in plaas daarvan dat ons vir Hom probeer sê wat Hy moet doen.  Ons probeer ook soms om dit wat ons sê meer “waar” te maak of meer gesag te gee deur die Here se Naam te gebruik.  Deur te “sweer voor die Here” of te sê “as ek jok kan die Here my maar doodslaan”.  Ons moet eerder altyd eerlik wees dat mense weet as ons iets sê dan is dit die waarheid.  Die algemeenste manier is mos maar om die Here se Naam as ‘n vloekwoord te gebruik en net nie om te gee om sy Naam sonder respek rond te slinger nie.

Ons moet opstaan vir sy Naam en mense daarop wys dat dit nie aanvaarbaar is om so te praat nie.  Die Here is God en Hy moet al ons lof en eer en respek kry, daarom moet die manier hoe ons oor en met Hom praat ook daarvan getuig.  Ons moet BID dat mense in die media ook tot hierdie insig kom en besef waarmee hulle besig is en dat hulle die Here se Naam ook sal respekteer.  Ons moet ook die voorbeeld stel in die manier hoe ons die Here se Naam gebruik en waak daarteen dat ons self nie te gewoond raak daaraan dat dit naderhand vir ons ook aanvaarbaar word om sy Naam so te misbruik nie.

 GEBED:

  1. Kom ons vra die Here dat Hy ons sal help om sy Naam heilig te hou. Dat ons sal fokus daarop om sy Naam te eer en op só manier praat en doen dat Hy altyd die eer ontvang. Dat Hy ons sal help om te besef wat die waarde daarvan is om eerder altyd opreg en eerlik te wes as om ons standpunte te probeer staaf deur sy Naam te misbruik. Ons bid ook vir elke persoon in massa media wêreldwyd wat besluite kan neem oor die gebruik van God se naam in alle vorme van media, dat hulle Hom sal leerken en besluit om sy Naam te eer.
  2. Ons bid vandag vir ons Gemeente. Vir elke gemeentelid se persoonlike situasie en behoeftes. Dat die Here sy seën oor elkeen sal uitstort, sodat ons oral waar ons kom werklik tot seën vir ander kan wees.
  3. Die droogte in ons provinsie, maar ook die res van die land.