Dien die WARE Jesus, nie ‘n ‘imaginary’ Jesus nie!

Lees weer ‘n slag noukeurig deur Eksodus 20:1-6.  Wat is die Tweede Gebod van die Tien Gebooie?  Hoe verskil dit van die Eerste Gebod? Die Eerste Gebod gaan oor om God alleen te aanbid, ons mag geen ander god aanbid nie.  Daarom geen ander godsdiens/geloof aanhang nie of beeldjies of mense of diere of goeters aanbid nie of toelaat dat iets tussen ons en God kom nie.  Die Tweede gebod gaan daaroor dat ons nie God gevange mag neem nie, van Hom iets maak wat Hy nie is nie, Hom in ons eie hanteerbare boksie mag sit nie.  Ons moet Hom aanbid vir wie Hy werklik is op, hoe Hy Homself aan ons bekend maak en nie op ‘n manier waarmee ons net meer gemaklik voel of beter verstaan nie.

Die Heidelbergse Kategismus (een van ons kerk se belydenisskrifte) sê die volgende oor die Tweede Gebod:

Vraag 96:     Wat eis God in die tweede gebod ?

Antwoord:     Ons mag God op geen enkele manier afbeeld nie en Hom op geen ander manier vereer as wat Hy in sy Woord beveel het nie.

As dit is wat ons nie mag doen nie, wat MOET ons dan doen volgens die Tweede Gebod? Ons moet GOD aanbid, niks of niemand anders nie!  Hy kom wys vir ons in die Bybel wie Hy is en wat Hy van ons verwag.  Dit is daarom belangrik dat ons Hom werklik sal leerken soos wat Hy Homself aan ons bekendstel in sy Woord.  Dit beteken dat ons die Bybel werklik moet lees en dat ons met God moet praat, sodat ons Hom beter kan leer ken en nie net gaan op wat ander mense oor Hom sê of wat ons al van Hom gehoor het nie, maar dat ons Hom SELF leerken!

Ongelukkig gebeur dit vandag nog dat ons mense denkbeeldige ‘afbeeldings’, hulle eie ‘imaginary’ weergawes van God maak.  Mense wil God kan sien, Hom beter verstaan, wil hê Hy moet doen wat hulle wil hê, wil sy mag vasvang vir hulleself, soek iemand om te blameer, iemand om ander mee te dreig/af te pers.  Mense soek instant oplossings en wil die Here manipuleer om te doen wat hulle vra deur Hom ‘om te koop’.  Mense wil hê Hy moet naby genoeg wees om hulle te help in nood maar vêr genoeg dat Hy nie hulle gewetes pla as hulle wil droogmaak nie.

In die Evangelie van Johannes sê Jesus op ‘n paar maniere wie Hy is, die bekende “Ek is” uitsprake.  Lees hulle gerus elkeen weer in die perikoop waarin hulle voorkom.  Hierdie uitsprake spreek boekdele oor Wie Hy self kom wys het wie Hy werklik is!

 

Joh 6:35 – Brood wat lewe gee.  Joh 11:25 – Opstanding en die Lewe.
Joh 8:12 – Lig vir die wêreld. Joh 14:6 – Weg, Waarheid en Lewe.
Joh 10:9 – Ingang. Joh 15:1 – Ware Wingerdstok.
Joh 10:11 – Goeie Herder. Joh 8:58 – God self!

Jesus kom wys dat Hy die weg na die weg na die Ewige lewe is.  Aardse dinge waarna ons strewe en waaraan ons waarde heg gaan verby, maar Hy en sy liefde bly vir ewig.  Dit is omdat Hy sy lewe vir ons aflê (Herder) dat Hy vir ons die Weg word.  Dit is deur Hom te ken, sy voorbeeld te volg, in Hom te bly (Wingerdstok) dat ons die Vader leerken en werklik sy Wil leer doen!  Hy is die Lig, nie net omdat Hy die dood oorwin het nie, maar ook omdat Hy vir ons reeds nou in hierdie lewe vir ons die oorwinning gee oor die sonde en die dood.  Hy is God self.  Hy is die Lewe.  Ons moet Hom aanbid en vir Hom lewe!

 GEBED:

  1. Kom ons vra die Here om ons oë oop te maak vir wie Hy werklik is maar ons ook deur sy se Gees se leiding te wys wanneer ons besig is sy beeld in ons koppe te verdraai vir ons eie agenda. Dat Hy ons sal seën met ‘n onblusbare begeerte om Hom beter en beter te leer ken dat ons Hom kan aanbid vir Wie Hy is maar dat ons ook al beter kan verstaan wat dit beteken om VOLUIT vir Hom te lewe.
  2. Ons bid vandag vir ons regering, plaaslik en nasionaal. Vir die gelaaide politieke situasie in ons land, maar ook vir wysheid en insig vir die mense in magsposisies wat besluite maak en oplossings moet soek.