Jesus is die WARE God – die res is almal ‘fakes’!

Eksodus 20:1-3  sê die Eerste gebod is dat ons vir God alleen moet aanbid – geen ander gode nie!  Die Here het die volk uit Egipte bevry.  Dit was die grootste gebeurtenis in die geskiedenis van Israel!  Dit word die motivering vir die Tien Gebooie, die volk moet in dankbaarheid teenoor God sy gebooie nakom.  Die Here identifiseer Homself en sê wie hier praat, wie Hy is wat hulle moet gehoorsaam.

In 1 Johannes 5:21 lees ons hierdie opdrag: “21Liewe kinders, bly dus weg van die afgode af.”NAV  Maar wat is hierdie afgode? Dit gaan nie hier bloot net oor (alhoewel dit ook ‘n rol speel) die hoeveelheid tyd wat ons aan ander dinge as ons verhouding met God spandeer nie.  Dit gaan oor wie ons aanbid, van wie ons lewe afhang, waarsonder ons nie kan nie.  Dit gaan oor op wie/wat ons opns vertroue stel, i.p.v. om dit op God alleen te stel.

Bybelse voorbeelde van afgode sluit in: Beelde soos die goue kalf (Eks 32:1-6). Dan ook die son (Ra), maan, sterre (Jer 19:13) , Nylrivier, Baäl (god van vrugbaarheid), Astarte, Dagon, ens… Daar was reeds waarsêers, besweerders, towenaars, sterrekykers, voorspellers (Dan 5:11).  Die vertroue in geld en rykdom is ook reeds so oud soos die Bybel (Spr 11:28;  Jak 5:1vv;  Matt 6:24).  Gierigheid (Ef 5:5; Kol 3:5).  Ander mense, wapens, mag – Jes 31:1-3;  Jer 17:5-8.

Dit voel partykeer asof hierdie afgode van die Bybelse tyd baie konkreet was en amper maklik is om uit te wys en daarom maklik sou wees om te vermy.  Dit teenoor die afgode van die moderne tyd wat baie meer subtiel ‘n invloed op ons lewens het en dus moeiliker om te vermy.  Maar as ons so vinnige lysie van moderne voorbeelde maak, dan kom mens gou agter dat daar eintlik baie van hulle is:

Geld, goed, posisie, mag, die rede (verstand), sterrekykers, waarsêers (palmlesers), fisiese vermoëns,  ander mense (liefdesverhoudings, celebrities), politieke partye, volk, wêreldmagte, modegiere, sport, musiek, entertainment, selfone, sosiale media, tegnogie, ens…  Ander godsdienste: Satanisme, Boedhisme, Hindoeïsme, ens.

Die groot krisis met enige vorm van ‘n afgod is dit steel ons tyd. Dit maak dat ons ons doel mis, dat ons kosbare tyd wat ons kon spandeer aan die liefde uitleef wat die Here van ons verwag eerder aan ander dinge afstaan. Ons spandeer soveel tyd aan die afgod dat ons nie meer die wil van die Here doen nie.  Ons afgode word so belangrik dat dit belangriker is om daarmee besig te wees as om te doen wat die Here verwag.  Afgode maak gewoonlik dat ons selfsugtig optree en vergeet van God en die mense rondom ons waarvoor ons moet liefwees.  Dan skeep ons mense af en trap op ander om te kry wat ons wil hê.  Ons raak afhanklik van ons afgode eerder as van die Here en dink dat hierdie afgodjies vir ons kan gee wat God vir ons gee – sorg, standvastigheid, betekenis, aanvaarding, veiligheid, ens.

Wat beteken dit dan om die Here Jesus as WARE God te aanbid? (Lees Filippense 3:4-11; Kolossense 3:17 en 23; 2 Korintiërs 5:15.)  Omdat Jesus ons bevry het uit die mag van die sonde (soos die Here dit ook vir Israel gedoen het in Egipte) moet ons sy wil doen en Hom alleen dien.  Omdat Hy God is moet ons doen wat Hy van ons vra.  Ons moet van Hom alleen afhanklik wees vir dit wat ons wil hê en nodig het in die lewe.   Dat Hy en dit wat Hy van ons verwag vir ons belangriker sal wees as enige iets of iemand anders in die wêreld.  Dit beteken nie dat ons net soveel, of meer, tyd aan God moet spandeer as bv. aan ons gunsteling sport nie, maar dat ons in alles wat ons doen, dit vir Hom moet doen, tot sy eer, op ‘n manier wat vir Hom goed is.  Dat elke sekonde wat ons spandeer, ook só sal wees dat dit is soos wat Hy dit wil hê.

GEBED:

  1. Dat die Here ons oë sal oopmaak vir die dinge wat ons tyd steel. Die dinge wat ons net besig hou en maak dat ons ons doel mis – om God en ons naaste lief te hê. Dat Hy ons ook dapper en wys genoeg sal maak om nie net daardie dinge te identifiseer nie, maar ook om dit af te lê. Dat Hy ons dan ook deur sy Gees sal lei om ons te wys wat dit daagliks beteken om 100% vir Hom te lewe.
  2. Spesifiek vir hulle wat die ergste deur die droogte getref word. Dat die Here vir hulle sal voorsien in elke behoefte en die reën op die perfekte tyd sal stuur.