Week van Gebed 1: Jesus is self God, nie net ‘n mens nie

Kolossense 1:16-17 en Johannes 1:1-3 vertel vir ons dat Jesus van die begin af reeds daar was.  Alles is deur Hom en vir Hom geskep.  Hy is God self en was by die Skepping alreeds God.  Net soos wat God as die Vader en die Gees alreeds by die skepping was, was die Seun ook en het alles deur Hom tot stand gekom.  Dit beteken dat Hy die Almagtige God is, Hy het al die mag (vgl. Hebreërs 1:1-3).x

Jesus bevestig dit self en gebruik in Johannes 8:58 presies dieselfde formule wat ons sien in Eksodus 3:14 waar God vir Moses sê wie Hy is.  “Ek is wat ek is” sê Hy.  Jesus kom sê hier dat Hy eintlik God is.  Dieselfde God as die een wat met Moses in die brandende bos gepraat het.

Die Ou Testament het reeds lank voor Jesus se koms daarvan gepraat.  Jesaja 9:5-6 vertel vir ons: Hy sal heers as die Koning van die Konings op die troon van Dawid (vgl. Matteus 1:1-17), sy Koningskap sal vir altyd bly.  Hy is die Magtige God.  Hierdie is ‘n baie radikale uitspraak vir die Ou Testament wat soveel klem plaas op die feit dat daar net Een God kan wees, om na iemand “anders” as “God” te verwys.  Dit versterk die feit dat die Messias wat sou kom, Jesus, reeds van die Ou Testamentiese tyd al verstaan is as God self.

In Jesaja 7:14 en Matteus 1:23 lees ons van die naam “Immanuel”. Immanuel beteken “God met ons”.  Jesus is waarlik God wat een van ons geword het, wat mens geword het, wat onder ons kom woon het.  Dit bevestig net weer dat Hy God self is as daar in die Ou Testament so oor Hom gepraat word en die engel vir Josef die opdrag gee om Hom hierdie naam te gee.

Wat behoort ons reaksie te wees op die feit dat Jesus self ook God is?  Filippense 2:9-11 en Openbaring 5:13-14 behoort ons eintlik genoeg van ‘n idee te gee.  Ons moet Hom aanbid as die Ware God.  Voor Hom en voor Hom alleen moet ons en die hele skepping die knie buig en Hom aanbid.  Ons aanbid nie drie gode nie, maar Een God, wat Homself aan ons bekend maak as Vader, Seun en Gees.  Hy kom openbaar Homself aan ons in Jesus Christus wat vir ons mens geword het.  Daarom aanbid ons Hom en moet ons Hom liefhê met ons hele hart en ons hele siel en hele verstand (vgl. Matteus 22:37).

Die feit dat Jesus, God self, een van ons, ‘n mens geword het, beteken vir elkeen natuurlik baie persoonlike implikasies. Lees weer Johannes 1:14-18 en Kolossense 1:19-20.  In Jesus leer ons God werklik ken.  Hy ken my pyn, Hy weet waarvoor ek bang is, en juis daarom kan ek op Hom vertrou en weet dat Hy in beheer is, dat Hy alle mag het en ook my styf vashou.  In Jesus kom betaal God self ons skuld in ons plek.  Die prys wat ons nooit self vir ons sondes kan betaal nie, kom betaal Jesus.  In Hom ontvang ons genade op genade.  Deur Hom kom daar weer vrede tussen ons en God.  Deur Hom het ek die Ewige Lewe.

GEBED:

  1. Dat die Here Jesus Homself al meer aan ons sal openbaar. Dat ons in ons daaglikse lewens (al kan ons dit nie noodwendig eers in woorde omsit nie) al meer sal besef en beleef wat dit beteken dat Hy werklik God is en “God met ons” geword het. 
  2. Die droogte in ons land. Dat die Here, wat al die mag in sy Hand het, vir ons die oplossings sal wys.