Nehemia se Skietgebedjie

Nehemia is een van daai boeke wat mens maklik verbygaan as mens nie mooi na die verhaal oplet nie. Ons tref vir Nehemia aan waar hy teen die einde van die Babiloniese ballingskap by die koning moes gaan toestemming vra of hy kon terugkeer na Juda om Jerusalem en die tempel te herbou.

Die persoonlike manier waarop Nehemia geskryf is is werklik iets besonders.  Meer as dit nog, die diepte en persoonlike karakter van Nehemia se verhouding met die Here is aangrypend.  Hoor wat gebeur in Nehemia 2 vanaf vers 1:

    1 Dit was in die maand Nisan, die twintigste jaar van koning Artasasta. Die wyn was voor hom, en ek moes dit optel en aan hom gee. Ek was nooit bedruk voor hom nie, 2 maar dié dag sê die koning vir my: “Hoekom lyk jy so bedruk? Is jy dalk siek? Nie? Hartseer dan?”

    Ek was baie bang, 3 maar ek het vir die koning gesê: “Mag die koning baie lank lewe! Hoe sal ek dan nie bedruk lyk as die stad waar my voorvaders begrawe is, in puin lê en sy poorte verbrand is nie?”

    4 Toe sê die koning vir my: “Is daar iets wat jy my wil vra?”

    Ek het ‘n skietgebed opgestuur na die God van die hemel 5 en toe vir die koning gesê: “As die koning dit goedvind, as u dienaar op u goedgesindheid mag reken, stuur my na Juda toe, na die stad waar my voorvaders begrawe is, sodat ek die stad kan herbou.”

Mens word sommer dadelik ingetrek by die verhaal, by die emosie en die gebeure daarvan.  Gewoonlik is ons bietjie negatief ingestel oor skietgebedjies, dalk omdat ons bang is dat dit die enigste vorm van kommunikasie tussen ons en God word en dat dit dalk nie goed genoeg is nie.  As mens die res van Nehemia lees dan sien ons juis dat Nehemia op baie ander plekke in diep gesprekke met die Here besig is en dat hierdie pragtige moment waar hy die skietgebed opstuur na die Here toe juis deel is van die VERHOUDING waarin Hy met die Here lewe.

Daar is by Nehemia geen twyfel oor waar Hy met die Here staan nie en dat die Here ook sy God is en dat hy ten volle afhanklik van die Here kan lewe.  Hoor hoe praat hy, soos op baie ander plekke, aan die einde van vers 8: “My God het sy goeie hand oor my gehou, en die koning het my versoek toegestaan.”

Hoe naby leef jy aan die Here? Hoe lyk jou verhouding met Hom? Hoe werk dit op ‘n daaglikse basis?  Nehemia se skietgebed inspireer my om meer tyd in gebed te spandeer, om regtig nader aan die Here te wil lewe, in ‘n dieper afhanklikheid van Hom, en ‘n dieper verhouding met Hom!